อนุทิน 29944 - krutoiting

krutoiting

วันนี้ได้ศึกษา งานค่ายที่นำทีมโดยอ.ดร.ขจิต ฝอยทอง และตามไปดูความรู้สึกของวิทยากรอาสา น้องพอลล่า ทำให้รับร.ว่า งานเกิดขึ้น และสำเร็จได้ด้วยใจ จิตใจที่บริสุทธิ์ อยากช่วยของน้องพอลล่านำพาให้เด็กๆ สนุก และมีความสุข ที่สำคัญคืออ.ดร.คนเก่งที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนากิจกรรมโดยมีหนฦทดลองที่ต่างวัย ต่างวาระ ต่างอะไรหลายอย่าง แตท่านสามารถ ผนวก และบูรณาการ เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านั้นต้องผ่านการวิเคราะห์จากม่านดร.ขจิต มาแล้วเปฦนอย่างดี และเชื่อว่าอีกไม่นาน คงมีงานวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษออกมาเป็นแนวทางให้ครูไทยได้พัฒนาและนำไปใช้แน่เทียว

อ่านคราวนี้ไม่เสียเที่ยวอีกตามเคยได้รับรู้กิจกรรมดีๆของโครงการ  ซึ่งน้องครูคิมได้สานฝันให้เด็กๆอย่างนี้

เขียน 28 Dec 2008 @ 17:53 () แก้ไข 28 Dec 2008 @ 17:58, ()


ความเห็น (0)