อนุทิน 29930 - Ka-Poom

Ka-Poom

วาทกรรมคำสอน l คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่

เป็นความลุ่มลึกแห่งวาทะกรรมน้อมนำกลับเข้าไปสู่สภาวะภายในแห่งการตื่นรู้ด้วยใจเบาเบา...

"...หมู่เมฆเคลื่อนผ่านม่านฟ้า ก่อตัวเป็นพื้นหลังสีขาว ตัดกับใบอัสสัตถพฤกษ์บางใส บางทีในเย็นวันนั้น เมฆอาจจะปะทะกับอากาศเย็นและเปลี่ยนเป็นฝน เมฆเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง และฝนก็เป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่ง... เมฆไม่มีเกิดและจะไม่มีดับสลาย พระสมณโคดมทรงคิดว่า หากเมฆเข้าใจความจริงข้อนี้ แน่นอน มันจะต้องเริงร้องเพลงอย่างมีความสุข เมื่อหลั่งลงเป็นฝนโปรยปรายเหนือท้องทุ่งนาป่าเขา... "

หลวงปู่ติช นัท ฮันห์

ประพันธ์

เขียน 28 Dec 2008 @ 10:27 ()


ความเห็น (0)