อนุทิน 29924 - ปภังกร Happinesss

ของดีราคาถูกนั้นน่าจะมีน้อย...?

อื่ม...มีน้อย มีน้อย ก็แสดงว่ายังมีอยู่...!

ดังนั้นการขวนขวายของเราจักไม่เสียเปล่า หากได้หาสิ่งที่ดี ๆ และยังมีน้อยอยู่นั้น หาให้ได้ หาได้เจอ ใช้ความสามารถของเราให้เต็มที่ ใช้ให้ได้อย่างดีที่สุด

ความสามารถ ความพยายามอันเป็นวิริยะบารมี นั้นก็เป็นของดีราคาถูกอันหนึ่งที่มีน้อยอยู่ในโลกนี้

เราโปรดใช้วิริยะบารมีอันเป็นของดีราคาถูกนี้เถิด

ใช้แรง ใช้ใจ ทุ่มเทลงไปในการทำความดี ประกอบการเสียสละ แล้วชีวิตนี้ เราจะได้เจอแต่สิ่งดี ๆ ของดี ๆ สรรพสิ่งที่ดีจากของดีราคาถูกนี้เอง...

เขียน 28 Dec 2008 @ 09:00 ()


ความเห็น (0)