อนุทิน 29920 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ต้องเขียน UsablePortal ต่อให้เสร็จมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สิ่งที่เหลืออยู่สำหรับส่วน backend เริ่มเป็นการเก็บรายละเอียดแล้ว คิดว่าถ้าไม่มีงานอื่นด่วนเข้ามา ปีใหม่นี้น่าจะเสร็จเรียบร้อย

เขียน 28 Dec 2008 @ 08:31 ()


ความเห็น (0)