อนุทิน 29903 - Ka-Poom

  ติดต่อ

วรรคหนึ่งของความคิด l ความร่วมมือ

ได้นั่งคุยกับอาจารย์คณะเภสัชฯ ท่านหนึ่งที่ร้านกาแฟพี่ศักดิ์ ประเด็น ความร่วมมือระหว่างสาขา หลักสูตร และคณะ...ทำให้คิดประเด็นหนึ่งได้ว่า...ปัจจุบันเราเรียนกันแบบแยกส่วน และกำลังผลิตหรือสร้างคนให้เป็นหุ่นยนต์ที่เชียวชาญเฉพาะเรื่อง... แต่บางครั้งอาจขาดความแง่งามในมิติแห่งความเป็นมนุษย์... เราคนทำงานที่ถูกสร้างหรือออกแบบมาจากเบ้าหลอมทางการศึกษา...จึงดูเสมือนขาดจิตวิญญาณแห่งชีวิต...

  เขียน:  

ความเห็น (0)