อนุทิน 29859 - โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

จะเข้าเรียนต่อม.3ที่บางกอกวิทย(มูลนิธิ)ได้ จะต้องมีผลการเรียนวิชาภาษาอาหรับ วิชาศาสนบัญญัติ และวิชากุรอานมาจะต่อได้เลยแต่ถ้าไม่มีเกรดของทั้ง 3 วิชา มาเรียนต่อม.3จะต้องเรียนเพิ่มอาจทำให้จบไม่พร้อมร่น

เขียน 26 Dec 2008 @ 18:26 ()


ความเห็น (0)