อนุทิน 29842 - มะปรางเปรี้ยว

ช่วงเช้าจัดการเรื่องงานเล็กน้อย แล้วก็นั่งรอแม่บ้านทำความสะอาดห้อง lab ต่อด้วยคุยกับอ.จันเรื่องเรียน จะจัดการเรื่องลงทะเบียนเครื่อง notebook ใหม่ ในเว็บ hp แต่ดันจำวันที่ซื้อไม่ได้ ต้องถามแนท

ช่วงบ่ายช่วยนกและชิวเรื่องออกแบบ KV ใหม่ ยังเไม่เรียบร้อย

เขียน 26 Dec 2008 @ 13:45 ()


ความเห็น (0)