อนุทิน 29820 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เริ่มใช้ Windows เพราะผู้ใช้ 99.99% ใช้ Windows ในขณะที่เครื่อง Ubuntu ไว้เป็น development machines เครื่อง Windows ไว้เป็นเครื่องติดตัวไปทุกที่

เขียน 26 Dec 2008 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)