อนุทิน 29816 - Ka-Poom

Ka-Poom

Note l ถอดบทเรียนระนองตอนที่1 >>> Open Mind

"คนเรานั้นมักเกิดความรู้สึกกลัวเมื่อได้ยินคำว่าวิจัย หากแต่ได้เปิดใจโดยปราศจากอคติ เปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิ คือ ความคิดเห็นชอบต่อสิ่งนั้นๆ (วิจัย) แล้วจะมีความกล้ามากขึ้น...ความกลัวน้อยลง"

ที่มา; http://gotoknow.org/blog/kapoomr2r/231942

เขียน 26 Dec 2008 @ 02:47 ()


ความเห็น (0)