อนุทิน 29751 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันที่ 24 ธ.ค.51 ได้ไปบรรยายหลักสูตรพัฒนาครูเข้าสู่วิทยฐานะ  ของ สพท.นครปฐม เขต 1  จัด ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม   มีประเด็นคำถามที่ครูต้องการคำตอบ หรือเห็นว่าควรขยายความที่สำคัญ 2 รายการ 1) การกำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  กรณีพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับเสริมทักษะเด็กที่เรียนอ่อนวิชาบัญชี  จะกำหนดอย่างไร  2) ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการบางท่านบอกว่า "การส่งเอกสารประกอบการสอน เป็นผลงานทางวิชาการ ไม่ควรทำ เพราะเป็นผลงานธรรมดาเกินไป ยังไงก็ไม่ผ่าน"  จริง หรือ

เขียน 25 Dec 2008 @ 00:03 () แก้ไข 25 Dec 2008 @ 00:14, ()


ความเห็น (0)