อนุทิน 29740 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 • เอโกปิ หุตฺวา พทฺธา โหติ
 • พทฺธาปิ หุตฺวา เอโกโหติ
 • จากหนึ่งจึงเป็นเรา
 • รวมเราเขาเข้าป็นหนึ่ง
 • วันนี้ได้รับหนังสือพิมพ์"เราคิดอะไร"ที่ทางสำนักพิมพ์กลั่นแก่นส่งมาให้เดือนสุดท้ายพอดี โยมต่ออายุสมาชิกให้อีก๑ปี ปีละ๕๐๐ บาท ราคาเล่มละ ๒๕ บาท
 • เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีคุณค่ามากต่อชีวิตและจิตวิญญาณ
 • เป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายเดือนหนึ่งน้อยมาก แต่ก็แปลกอยู่มาได้ตั้งสิบห้าปี หากเป็นหนังสือพิมพ์ที่วางจำหน่ายทั่วไปมียอดขายต่ำอย่างนี้ก็ต้องเลิกกิจการ..แสดงถึงระบบบุญนิยมสามารถพึ่งพาตัวเองได้แม้เศรษฐกิจจะถดถอย คนงานโดนลอยแพกันเกลื่อน..ขอนำหน้าแรก บทอาศิรพจน์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ประพันธ์โดย พ่อท่านสมณ โพธิรักษ์หรือนามปากกาว่า สไมย์ จำปาแพง
 • มโนน้อมมนัสนอบ                    มนุญยอบมนูไท
 • ผจงเทิดผชุมใจ                        ผไทเจ้าผจงจาร
 • ลิขิตถ้อยลออถ้วน                     ละล้วนสุดสดุติสาร
 • ลุวันห้าธันวาวาร                       ผสานช้องชโยชัย
 • แด่พระผู้ภูภุชราช                      ผดุงชาติระบือสมัย
 • พระคุณล้นทะท้นไทย                 กฤติไกลกระเดื่องการ
 •  ตำนานนี้จิรังราชย์                    ประดับชาติประกาศฉาน
 • พระยศก้องผกายนาน                 ประทานทั่ววิญญาณเทอญ
 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้าหนังสือพิมพ์"เราคิดอะไร"(สไมย์ จำปาแพง ประพันธ์) 
เขียน 24 Dec 2008 @ 21:25 () แก้ไข 24 Dec 2008 @ 21:26, ()


ความเห็น (0)