อนุทิน 29737 - บุณยกร

บุณยกร

 • วันนี้ให้รางวัลตัวเองด้วยการทำความสะอาดห้องเก็บของสงฆ์
 • และเป็นห้องที่ข้าพเจ้ามานั่งเปิดอินเตอร์เนตทำบันทึกออนไลน์ด้วย..เพื่อความเป็นระเบียบ ทำห้าชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จ ก็เลยมาคิดว่าเราค่อยทะยอยสะสางไปเรื่อยๆดีกว่า กว่าจะสิ้นปีคงจะเรียบร้อยพอสมควร ห้องรกด้วยหนังสือ เอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้นิดหน่อย ..ไม่มีแมลงสาบเลยแสดงว่าการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ผสมน้ำแล้วถูพื้นได้ผลดี  ไม่มีแมลงสาบกับหนูเลย ไม่ต้องใช้ลูกเหม็นเหมือนชาวบ้านนิยมใช้..ประโยชน์ของการทำความสะอาด(อานิสงน์)มีดังนี้
 • ๑.จิตของตนเองย่อมเลื่อมใส
 • ๒.จิตของผู้อื่นก็เลื่อมใส
 • ๓.เทวดา(ผู้มีใจสูง)ย่อมชื่นชม
 • ๔.ได้สั่งสมกุศลกรรมให้แก่ชีวิต
 • ๕.ชนรุ่นหลังยึดถือเป็นแบบอย่าง
 • หรืออีกอย่างคือ
 • ๑.จิตของตนเองก็เลื่อมใส(ตนเอง)
 • ๒.จิตของผู้อื่นที่เห็นก็เลื่อมใส
 • ๓.เทวดาชื่นชม
 • ๔.ได้สั่งสมกุศลกรรมไว้เป็นกำไรชีวิต
 • ๕.ตายจากโลกนี้ไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
 • พทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ
เขียน 24 Dec 2008 @ 19:31 ()


ความเห็น (0)