อนุทิน 29678 - มัทนา

  ติดต่อ

ใช้ MindMeister เขียน MindMap แผนที่ความคิด/tree diagram online ใช้ภาษาอังกฤษไม่มีปัญหา แต่พอลอง export เป็น file ต่างๆ แล้ว font ไทยรวนไปหมดเลย ต้อง export เป็น RTF ให้เป็น outline แทนเป็น map แล้วส่งให้คนอื่นแทน

-_-'

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)