อนุทิน 29663 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

อบรมภาคเช้าเสร็จแล้ว เป็นการพูดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ GotoKnow.org เพื่อการจัดการความรู้ ได้สร้างให้เห็นคุณค่าในตัวบุคคลและสร้างแรงบันดาลใจ

ตอนนี้กำลังพักทานอาหารว่าง ต่อไปจะให้เก๋สอนการใช้งาน แต่วันนี้มีข้อจำกัดเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยกว่าจำนวนผู้เข้าร่วม ซึ่งทุกท่านอาจจะไม่ได้ใช้งานทั้งหมด แต่โชคดีที่ให้พี่เพ็ญผู้ประสานงานโครงการจัดเตรียมเอกสารคู่มือฉบับย่อของพี่สิงห์ป่าสักไปแล้ว จะได้กลับไปลองใช้ได้เอง

คำสำคัญที่จะใช้ "สาธารณสุขปากพะยูน"

  เขียน:  

ความเห็น (0)