อนุทิน 29654 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

มีงานค้างรอเพียบเลย เพราะเมื่อคืนไม่ได้ทำงาน วันนี้มีประชุมคัดเลือกผู้สมัครอาจารย์สาขาการเงิน แถมตอนบ่ายประชุมเรื่องเว็บ ม.อ. ใหม่ (เข้าไปดูกันหรือยังครับ) วันนี้ต้องเขียนรายงานความก้าวหน้าส่ง สสส. ประจำเดือนให้เรียบร้อยให้ได้ก่อนด้วยสิ

เขียน 24 Dec 2008 @ 08:08 () แก้ไข 24 Dec 2008 @ 08:17, ()


ความเห็น (0)