อนุทิน 29650 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ๑.ทารกทั้งหลาย             มีการร้องไห้เป็นกำลัง
  • ๒.มาตุคาม(หญิง)           มีความโกรธเป็นกำลัง
  • ๓.โจรทั้งหลาย               มีอาวุธเป็นกำลัง
  • ๔.พระราชาทั้งหลาย      มีอิสริยยศเป็นกำลัง
  • ๕.คนพาลทั้งหลาย          มีการเพ่งโทษ(ผู้อื่น) เป็นกำลัง
  • ๖.บัณฑิตทั้งหลาย           มีการไม่เพ่งโทษ ..เป็นกำลัง
  • ๗.พหูสูตรทั้งหลาย           มีการพิจารณา..เป็นกำลัง
  • ๘.สมณพราหมณ์ทั้งหลาย  มีขันติ เป็นกำลัง  
เขียน 24 Dec 2008 @ 05:27 () แก้ไข 24 Dec 2008 @ 05:28, ()


ความเห็น (0)