อนุทิน 29650 - เตวิชโช

  ติดต่อ

  • ๑.ทารกทั้งหลาย             มีการร้องไห้เป็นกำลัง
  • ๒.มาตุคาม(หญิง)           มีความโกรธเป็นกำลัง
  • ๓.โจรทั้งหลาย               มีอาวุธเป็นกำลัง
  • ๔.พระราชาทั้งหลาย      มีอิสริยยศเป็นกำลัง
  • ๕.คนพาลทั้งหลาย          มีการเพ่งโทษ(ผู้อื่น) เป็นกำลัง
  • ๖.บัณฑิตทั้งหลาย           มีการไม่เพ่งโทษ ..เป็นกำลัง
  • ๗.พหูสูตรทั้งหลาย           มีการพิจารณา..เป็นกำลัง
  • ๘.สมณพราหมณ์ทั้งหลาย  มีขันติ เป็นกำลัง  
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)