อนุทิน 29649 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ทุกครั้งที่เราทำความดี แม้สิ่งที่ทำจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร แต่ก็เป็นประวัติชีวิตอันดีงาม ที่ควรจดจำและบันทึกไว้ ด้วยภาพ... ด้วยถ้อยคำ... ด้วยความรู้สึก... และนึกถึงบ่อย ๆนึกถึงครั้งใด... ก็ปลาบปลื้มเป็นสุขใจ กำลังใจจะเบ่งบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีอย่างต่อเนื่องไป..ไม่สิ้นสุด
พทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆ

                              
  

 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)