อนุทิน 29646 - ปภังกร Happinesss

ดูก่อนผู้ที่มีชีวิตทั้งหลาย ความตายเป็นของที่แน่นอน ทุกชีวิตต้องพึงตายเป็นแท้

ความประมาทนำมาซึ่งความตาย

ความประมาทในอารมณ์นำมาซึ่งความทุกข์อย่างแสนสาหัสจนวันตาย

ท่านทั้งหลายพึงตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด...

เขียน 24 Dec 2008 @ 01:05 ()


ความเห็น (0)