อนุทิน 29646 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ดูก่อนผู้ที่มีชีวิตทั้งหลาย ความตายเป็นของที่แน่นอน ทุกชีวิตต้องพึงตายเป็นแท้

ความประมาทนำมาซึ่งความตาย

ความประมาทในอารมณ์นำมาซึ่งความทุกข์อย่างแสนสาหัสจนวันตาย

ท่านทั้งหลายพึงตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด...

  เขียน:  

ความเห็น (0)