อนุทิน 29645 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง มักชักจูงใจคนให้ประมาท

ประมาทว่า "นิดหน่อยน่า" ไม่เป็นไร ใคร ๆ เขาก็ทำกัน

ความประมาท คนประมาท สังคมประมาท ประมาทกันจนเป็นประชาธิปไตย

เมื่อประมาทกันจนเป็นประชาธิปไตย ธรรมมาธิปไตยจึงไม่มี

เขียน 24 Dec 2008 @ 01:05 ()


ความเห็น (0)