อนุทิน 29645 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง มักชักจูงใจคนให้ประมาท

ประมาทว่า "นิดหน่อยน่า" ไม่เป็นไร ใคร ๆ เขาก็ทำกัน

ความประมาท คนประมาท สังคมประมาท ประมาทกันจนเป็นประชาธิปไตย

เมื่อประมาทกันจนเป็นประชาธิปไตย ธรรมมาธิปไตยจึงไม่มี

  เขียน:  

ความเห็น (0)