อนุทิน 29601 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

พยายาม sync เจ้า Tomboy ระหว่างเครื่องที่บ้านกับเครื่องที่ทำงานผ่านเครื่องแม่ข่าย ไม่ได้ผลแฮะ อาการแปลกๆ

เขียน 23 Dec 2008 @ 15:00 ()


ความเห็น (0)