อนุทิน 29577 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

"กฎ 2 นาที" (two-minute rule) เพื่อ productivity ที่ดีบอกไว้ว่า หากมีอะไรที่สามารถทำได้เสร็จภายใน 2-3 นาที ไม่ต้องจดไว้ทำภายหลังแต่ทำมันให้เสร็จๆ เสียเลย

ที่จริงแล้วไม่ต้องแค่สองนาทีหรอก ถ้าอะไรสามารถทำให้เรียบร้อยได้ภายใน 5 นาทีก็ทำเสียเลย

เขียน 23 Dec 2008 @ 09:27 () แก้ไข 23 Dec 2008 @ 09:28, ()


ความเห็น (0)