อนุทิน 29570 - pkaek

pkaek

19ธันวาคม2551 ไปเป็นวิทยากร เรื่องบทบาทพยาบาลขั้นสูงกับการนำมาตรฐานการพยาบาลมาใช้ ในการประชุมวิชาการของสมาคมแพทย์อุบัติเหตุ แห่งประเทศไทย ในงานนี้มีพยาบาล2คนคือ ANP of trauma คือ ดิฉัน พนอ เตชะอธิกจากโรงพยาบาลศรีนรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และTrauma Coordinator คุณเจี๊ยบ จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นที่ต้องจดจำ คือ งานที่เราทำนั้นมีแนวทางที่ได้จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและส่วนหนึ่งเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและคนทำงาน สิ่งที่เห็นชัดเจน คือ ทำแล้วคนทำภูมิใจที่ได้เป็ส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ ขอบคุณเจ้าภาพคะ

สรุปว่า มาตรฐานการพยาบาลเป็นเครื่องมือให้พยาบาลทำงานสดวกขึ้นสามารถวัดผลได้ แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ตัวคนใช้ต้องมีสมรรถนะ ค้นหาการพยาบาลบำบัดในกลุ่มเป้าหมายที่เราให้การพยาบาล และการที่จะปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างราบรื่น สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานต้องเอื้อ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ การบันทึกต่างๆ กิจกรรมเสริม พี่เลี้ยงพยาบาล และในส่วนนี้ ถ้ามีAPNช่วยนิเทศจะช่วยให้ตรงนี้ง่ายขึ้น

เขียน 23 Dec 2008 @ 06:58 () แก้ไข 31 Jan 2009 @ 19:14, ()


ความเห็น (0)