อนุทิน 29554 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • อยากให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงาม..จนทุกข์กายทุกข์ใจ หงุดหงิด โมโห พยาบาท น้อยใจ ไม่โปร่ง ไมโล่ง ไม่สบายใจ ไม่ชอบใจ อึดอัดขัดเคือง หาืเรื่องเอาเรื่อง กดดัน ผลักดัน ดีดดิ้นซัดส่าย เมื่อไม่ได้ดังใจตนต้องการ(มุ่งหมายและปักมั่น)
  • พรหม 3 หน้า กิเลสอัตตามานะชนิดอรูปอัตตา/หลงดี
  • อยากให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องดีงาม แต่ไม่ทุกข์กาย ไม่ทุกข์ใจ ยังมีความสบายใจอยู่ได้ แม้จะไม่ได้ดังใจ ดังความคิดที่ตนต้องการ(มุ่งหมายแต่ไม่ปักมั่น)    
  • พรหม 4 หน้าทำดีอย่างมีอุเบกขา/ไม่หลงดี 


 

 

เขียน 22 Dec 2008 @ 21:38 ()


ความเห็น (0)