อนุทิน 29530 - ต้นกล้า

ต้นกล้า

งานไม่เสร็จตามแผน

- แสดงผลอีเมลด้วยรูปภาพ : ไม่มีปัญหาทางเทคนิค ได้ประมาณ 80% แต่พักไว้ก่อนเพราะดูแล้วว่าประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มผลเสีย เนื่องจากระบบต้องทำงานหลายขั้นตอน จึงใช้วิธีเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลเป็นข้อความอย่างอื่นทดแทนไปก่อน

- ระบบข้อความ (flash message) : พบข้อจำกัดว่าไม่สามารถส่ง object ของ Proxy class (gettext) ผ่านทาง session ได้ อีกทั้ง Django template มีความยืดหยุ่นน้อย จึงไม่สามารถใช้ session อย่างที่เคยทำใน Rails ได้ วิธีที่พบคือต้องส่งข้อความเป็น parameter ผ่าน method เป็นทอดๆ ซึ่งไม่สวยและยังมีปัญหาบางประการที่ยังหาสาเหตุไม่พบ

เขียน 22 Dec 2008 @ 19:06 ()


ความเห็น (0)