อนุทิน #29529

ได้น้องโย๋และน้องหญิง...มาช่วยงาน R2R ที่โรงพยาบาลยโสธร ทำให้เบาแรงขึ้นเยอะเลย การประสานงาน การจัดการ และที่สำคัญการเชื่อมโยงร้อยเรียง...สานสัมพันธ์น้องพี่ R2R ได้ work มาก...

อีกทั้งอาสาเป็นเรขาให้พี่กะปุ๋มด้วยช่วย check งานและการนัดหมาย รวมถึงตารางการจัดการเรียนรู้ของพี่กะปุ๋มด้วย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)