อนุทิน 29504 - Sasinand

Sasinand

ขณะนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
กล่าว ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯมีความสำคัญ 2 ส่วน คือ 1.ตลาดหลักทรัพย์ถูกใช้เป็นดัชนีในการวัดภาวะเศรษฐกิจ และผูกพันอยู่กับความเชื่อมั่นพอสมควร
 และ 2.ตลาดหลักทรัพย์ควรเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญ และที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเราพึ่งพาระบบธนาคารค่อนข้างมาก ถ้าสามารถส่งเสริมตลาดทุนได้ก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ต้องหาวิธีที่จะทำอย่างไรเพื่อที่คนที่มีรายได้ไม่มากนักจะเข้าไปเป็นนักลงทุนได้ และมีบริษัทหรือสินค้าเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น

เขียน 22 Dec 2008 @ 13:41 () แก้ไข 22 Dec 2008 @ 13:41, ()


ความเห็น (0)