อนุทิน #29489

วันนี้

  • ประสานงานกับชิวเรื่องรายงานที่จะส่งให้ พระปกเกล้า
  • เริ่มจัดวางองค์ประกอบของรายงาน DKM
  • จัดการ รายการเงินสดย่อย
  • เอกสารรับสมัครนักเขียน
เขียน:

ความเห็น (0)