อนุทิน 29474 - หยั่งราก ฝากใบ

อย่ากลัวว่าจะ "ล้มเหลว"  เพราะยิ่งล้มเหลวเร็ว ก็ยิ่งจะเติบโตเร็ว

                ช้อคิดจาก Dr.Randy Pausch จาก "The Last Lecture"

Pc1704555

เขียน 22 Dec 2008 @ 09:25 () แก้ไข 22 Dec 2008 @ 09:30, ()


ความเห็น (0)