อนุทิน 29460 - มะปรางเปรี้ยว

สับสน งงๆ กับตัวเองมาหลายครั้ง พอมีเวลาก็ได้นั่งทบทวนตัวเองบ้าง เพื่อเรียนรู้ตัวเอง เรียนรู้ความรู้สึก ความคิด ความต้องการ  และเหตุปัจจัยหลายๆ อย่างที่เข้ามาสู่ชีวิต

คำตอบหนึ่งก็คือ จัดความสมดุลชีวิตไม่ดี --> ชอบทำอะไรหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป จนหลงทาง หลงความคิด หลงเชื่อความต้องการตัวเองมากนัก จนทำให้หลงทางในกาลเวลา

(หรือเราจะเหมาะกับการทำอะไรอย่างเดียว มากกว่าหลายๆ อย่างพร้อมกัน)

เขียน 21 Dec 2008 @ 23:17 () แก้ไข 21 Dec 2008 @ 23:18, ()


ความเห็น (0)