อนุทิน 29436 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

การทดลองทางจิตวิทยานี้น่าสนใจ ดูเหมือนจะอธิบายเหตุการณ์อะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ดีทีเดียว

เขียน 21 Dec 2008 @ 12:36 ()


ความเห็น (0)