อนุทิน 29423 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • ....อธิษฐาน
  • ตั้งจิต....
  • อธิษ หมายถึง   ยิ่งๆขึ้น  เจริญขึ้น
  • ฐาน หมายถึง    ฐานะของจิตเราเอง
  • อธิษฐาน หมายถึง การตั้งใจพัฒนาจิตให้เจริญยิ่งขึ้น
  • ให้สูงยิ่งขึ้น ตั้งใจทำคุณงามความดี ทำความผาสุกให้กับตนเองและผู้อื่นให้มากยิ่งๆขึ้น จนสุดความสามารถ อย่างพอดี ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่จะทำได้
  • ธรรมรักษา  
เขียน 21 Dec 2008 @ 00:05 ()


ความเห็น (0)