อนุทิน 29399 - Sasinand

Sasinand

ส่วนใหญ่ประชาชน อยากเห็นบ้านเมือง ปกติสุขบ้าง ....
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพ 30 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 4,127 คน ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2551
เกี่ยวกับความรู้สึกและความคาดหวังของคนไทยต่อ "รัฐบาลอภิสิทธิ์" พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.05 มีความรู้สึกดีและสบายใจขึ้นต่อการได้รัฐบาลอภิสิทธิ์
ส่วนใหญ่คาดว่า น่าจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

สิ่งที่คนไทยกลัวต่อการได้ "รัฐบาลอภิสิทธิ์" อันดับแรก คือ กลัวความขัดแย้งที่อีกฝ่ายยังไม่ยอมยุติ
กลัวการต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาล ทำให้เกิดความขัดแย้งในรัฐบาล
และกลัวการแก่งแย่งตำแหน่ง "รัฐมนตรี" ในรัฐบาลอภิสิทธิ์

เขียน 20 Dec 2008 @ 16:00 () แก้ไข 20 Dec 2008 @ 17:35, ()


ความเห็น (0)