อนุทิน 29398 - ฤาฟ้าจักไกล

สรุปบทเรียนและวิสัยทัศน์การบริหาร

          ในการเรียนรู้เรื่อง  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ  เป็นการเรียนที่ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก   นำสู่การเปิดมิติทางความคิดและพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์การบริหาร  "ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสร้างสังคมใฝ่รู้ใฝ่เรียน"

เขียน 20 Dec 2008 @ 15:43 ()


ความเห็น (0)