อนุทิน 29398 - ฤาฟ้าจักไกล

  ติดต่อ

สรุปบทเรียนและวิสัยทัศน์การบริหาร

          ในการเรียนรู้เรื่อง  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ  เป็นการเรียนที่ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก   นำสู่การเปิดมิติทางความคิดและพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์การบริหาร  "ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสร้างสังคมใฝ่รู้ใฝ่เรียน"

  เขียน:  

ความเห็น (0)