อนุทิน 29390 - Ka-Poom

Ka-Poom

วรรคหนึ่งของความคิด l วาจา

การที่คนเราพูดอะไรออกมานั้น มีส่วนผสมอยู่สองส่วนคือ อารมณ์หรือความรู้สึก และความคิด... ที่ผลักดันให้เราพูดออกมา หากออกมาจากความคิดที่มีปัญญาและอารมณ์-ความรู้สึกที่เป็นบวก สิ่งที่พูดออกมาก็จะจรรโลงใจต่อผู้ที่ได้ยิน...

หากตรงกันข้ามแล้ว..มักจะเป็นการทำร้ายจิตใจกันและกัน คนเราจึงมักมีสภาวะสาดทุกข์ใส่กันและกันเสมอ ผ่านวาจาที่เปล่งเสียงและไม่เปล่งเสียงออกมา...

เขียน 20 Dec 2008 @ 11:43 ()


ความเห็น (0)