อนุทิน 29388 - TARARAT

TARARAT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพศศึกษาจากเรื่องเล่าเพื่อการสร้างเสริมสุภาพในวัยรุ่น

เมื่อ 2 ปีก่อน ทางภาควิชาได้จัดการเรียนรู้แยกตามกลุ่มวัยในแต่ละพื้นที่ของแหล่งฝึก  ข้าพเจ้าได้

รับให้นิเทศนักศึกษากลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น  โดยจะมีการหมุนเวียนนักศึกษาทุกสัปดาห์   ส่วนหนึ่งของการมอบหมายงานคือให้นักศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการในแต่ละกลุ่มวัย   ซึ่งในกิจกรรมที่นักศึกษาจัดคือกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาในวัยรุ่น  โดยเล่าเรื่องชีวิตของวัยรุ่นหญิงคนหนึ่ง  ตั้งชื่อว่าทราย  ทรายเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 2  ครอบครัวมีฐานะยากจน  อาศัยบ้านเช่าอยู่ใกล้วัด   พ่อแม่ทำงานก่อสร้าง  พ่อชอบดื่มสุราและทะเลาะกับมารดาเกือบทุกวัน  ทรายเบื่อหน่ายเสียงที่ทะเลาะภายในครอบครัว  จึงไปครบเพื่อนที่ไม่ดี  หนีเรียนและไปพบกับหนุ่มซึ่งถูกไล่ออกจากโรงเรียน  โดยหนุ่มมีอายุมากกว่าทราย 1  ปี   เมื่อทรายหนีเรียนก็จะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ของหนุ่ม  ที่เรียกกันว่าเด็กแว้น  และในที่สุดทรายก็ได้เสียกับหนุ่มเช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นๆที่หนีเรียน  ทรายบอกว่ารุ่นพี่ก็เตือนว่าอย่าประพฤติเช่นนี้  แต่ทรายไม่ฟัง  ทรายตั้งท้องกับหนุ่มโดยหนุ่มเองก็ไม่มีอาชีพเลี้ยงตนเอง  ต้องพึ่งพาพ่อแม่  หลังจากทั้งคู่ได้เสียกันทรายไปอยู่กับหนุ่ม  ไปสมัครงานเป็นพนักงานายของในห้าง  ทรายบอกว่ายืนไม่ไหว  ปวดขามาก  เขาให้ยืนทั้งวัน  ทำงานได้ 2วันก็ต้องออกจากงาน ไปทำงานโรงงานอื่นก็ไม่ได้เพราะอายุยังน้อยเขาไม่รับ  และเรียนไม่จบม3  ทรายอยู่บ้านสามีได้ไม่นานก็ต้องกลับมาอยู่บ้านตนเอง  เพราะทรายทำอะไรไม่เป็น  พ่อแม่หนุ่มก็แสดงอาการที่ทำให้ทรายอยู่ด้วยความอึดอัด  ทรายกับมาอยู่กับบ้านเช่าของพ่อและแม่ตนเองโดยหนุ่มมาอยู่ด้วย  พ่อและแม่ทรายไม่ค่อยอยู่บ้านไปรับจ้างที่ต่างจังหวัด 10-15  วันก็จะกลับมาพัก 2-3 วัน  และก็กลับไปใหม่  ทรายมีลูกอายุประมาณ 9 เดือน ลูกของทรายไม่ได้กินนมแม่  ลูกของทรายกินนมไวตามิลล์ที่เป็นกล่องๆโดยพระที่อยู่วัดให้หลังจากได้บิณฑบาตร  เพราะทรายไม่มีเงินพอที่จะซื้อนมดีๆให้ลูกกิน  ประกอบกับทรายเป็นคนผอมมากไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์   ดังนั้นน้ำนมจึงไม่มี  ฟันลูกของทรายจึงกร่อนและดำตั้งแต่งอกมาใหม่ๆ  ส่วนหนุ่มเมื่อมีลูกพ่อแม่ก็ดาวน์รถมอเตอร์ไซด์ให้เพื่อขับรถรับส่งคน  แต่หนุ่มก็มักจะตื่นสายรายได้จึงไม่พอที่จะมาเลี้ยงทรายและลูก  บางครั้งก็ไม่พอที่จะส่งงวดรถที่ดาวน์มา  ทรายเล่าว่าตอนนี้อยากกลับไปเรียนมองเห็นเพื่อนๆเขาเรียนแล้วเสียดายที่ตนเองไม่ได้เรียน  ใครเตือนก็ไม่ฟัง  คิดว่าลูกโตหน่อยจะไปเรียนเพื่อหางานที่สบายกว่าที่เคยไปทำมา   นักศึกษามีการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องพร้อมทั้งสรุปโดยให้วัยรุ่นในห้องเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น  โดยใน 2 กลุ่มแรกนักศึกษามีการเล่าโดยท่าทีที่หน้าสงสาร และมีความอ่อนโยน กลุ่มนักเรียนที่เล่าก็จะสนใจ ซักถามข้อมูล  รวมทั้งเห็นโทษของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น  แต่เมื่อเปลี่ยนกลุ่มห้องสุดท้ายคือห้องที่ 3 นักศึกษามีการกดดันในลักษณะที่ทำกริยาคล้ายการรับน้อง  เด็กนักเรียนวัยรุ่นก็แสดงปฏิกริยาสะท้อนกลับที่ไม่ยอมร่วมกิจกรรม  มีการโต้เถียง   ต้องมีการไกล่เกลี่ย  และได้มาสรุปบทเรียนกับนักศึกษาทำให้ตัวนักศึกษาเข้าใจความเป็นจริงของพัฒนาการอารมณ์ของวัยรุ่นและกลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัยรุ่นในครั้งต่อไป

เขียน 20 Dec 2008 @ 11:27 ()


ความเห็น (0)