อนุทิน 29350 - ต้นกล้า

วันนี้แก้ปัญหาที่เพิ่งเจอครั้งแรกได้หลายอย่าง

1. การ config ให้ Postfix สามารถ relay e-mail ได้นั้น อันดับแรกต้องเลือก "Internet Site" ในขั้นตอนติดตั้ง เพื่อระบบจะสร้างไฟล์ /etc/postfix/main.cf ให้ หากเลือก "No Configure" มันจะไม่สร้างไฟล์ให้เลย ซึ่งจะทำให้นั่งโง่อยู่นาน .. ขั้นตอนต่อไปกำหนดค่าให้กับตัวแปร 'relayhost' ในไฟล์ main.cf

2. Nginx ไม่ส่งตัวแปร REMOTE_ADDR มาให้ เป็นเพราะว่าเราไม่ได้บอกให้มันส่ง หากต้องการ ให้ไปเพิ่มค่า "fastcgi_param REMOTE_ADDR $remote_addr;" ในไฟล์ fastcgi.conf จากนั้น restart server ด้วยคำสั่ง # kill -HUP pid

ที่มา: http://wiki.codemongers.com/NginxFullExample

Google ทำให้โลกสดใส เพราะรอยยิ้มจากผู้คนที่เคยจนปัญญา

เขียน 19 Dec 2008 @ 18:00 ()


ความเห็น (0)