อนุทิน 29322 - มะปรางเปรี้ยว

คุยกับแนทเรื่องรายงาน สกว. ซึ่งก็มีปัญหาว่าการไม่ได้เป็นผู้ดำเนินงานเองอาจจะเขียนรายละเอียดของการทำงานไม่ได้ <---ต้องหาหนทางแก้ไขกันต่อไป

โทรติดต่อ อ.อิ่มจิต เรื่อง Webometric แต่ยังไม่ได้คุย เพราะอ.มีประเมินที่คณะเศรษฐศาสตร์

ตอนนี้กำลังวางแผนงานนิดหน่อย เดี๋ยวจะได้ Review รายงานอีกรอบ

เขียน 19 Dec 2008 @ 10:16 ()


ความเห็น (0)