อนุทิน 29319 - หยั่งราก ฝากใบ

คนฉลาด ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์

แต่คนฉลาดกว่า เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ของผู้อื่น

Pc0902966

เขียน 19 Dec 2008 @ 09:59 ()


ความเห็น (0)