อนุทิน 29319 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

คนฉลาด ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์

แต่คนฉลาดกว่า เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ของผู้อื่น

Pc0902966

  เขียน:  

ความเห็น (0)