อนุทิน #29277

  • วันนี้ผมและคณะได้ซ้อมการตรวจเยี่ยมรับรองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเต็มวัน
  • ขณะนี้กำลังประชุมครูสรุปภาพรวมที่ต้องปรับปรุง และปรับแผนอีกครั้ง
  • จะได้ยืนยันกับพี่ชัดเจน
เขียน:

ความเห็น (0)