อนุทิน 29277 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้ผมและคณะได้ซ้อมการตรวจเยี่ยมรับรองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเต็มวัน
  • ขณะนี้กำลังประชุมครูสรุปภาพรวมที่ต้องปรับปรุง และปรับแผนอีกครั้ง
  • จะได้ยืนยันกับพี่ชัดเจน
เขียน 18 Dec 2008 @ 17:37 ()


ความเห็น (0)