อนุทิน 29242 - ajankoy

ajankoy

วันวาน วันนี้ คณะกรรมการมาสอบสวนได้เดินทางไปที่ตำบลวัดยางงาม ตำบลยางหัก ตำบลที่มีปัญหาเรียกร้องผลประโยชน์จากวิทยากรโดยมอบ นายสมพงษ์ บุตรนำเพชร ครู ศรช.ไทยประจัน เป็นผู้นำทางโดยใช้รถยนต์ทางราชการ กศน.นครปฐม รับประทาน กาแฟขนมโบรมณข้าวเหนียวหน้ากลอย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อกกหมายเวลา 08.38 น. จึงเคลื่อนตัวไปไทยประจัน..ส่วนผู้บริหารทำการบ้านส่งครู วันพรุ่งนี้ 2 วิชา

เขียน 18 Dec 2008 @ 09:08 ()


ความเห็น (0)