อนุทิน 29219 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

จากการเปิดวงสนทนาอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคล

พระอาจารย์BM.chaiwutได้แลกเปลี่ยนไว้ที่ความคิดเห็น1012862 ประเด็นที่น่าสนใจว่า

สีลทิฎฐิสามัญญตา แปลว่า ความเป็นผู้มีศีลและำทิฎฐิพอเสมอกัน...

  • ศีล คือ อาการปกติทางกายและวาจา
  • ทิฎฐิ คือ ความคิดเห็น หรือโลกทรรศน์ทั่วไป

ถ้าสองอย่างนี้ไม่เสมอกัน ความป็นไปได้น่าจะมีแต่เพียง ฝ่ายหนึ่งพูดอย่างเดียว อีกฝ่ายก็ทำตัวเป็นครูพักลักจำหรือได้แต่ค้านอยู่ภายในใจเท่านั้น ซึ่งนั่นไม่นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคลได้...

เก็บประเด็นไว้เขียนบันทึกเปิดวงใหม่รอบหน้า

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)