อนุทิน 29181 - บุณยกร

บุณยกร

 

การฝึกคนของพุทธ๔

  • ๑.วิธีละม่อม คือชี้ให้เห็นสุจริต วิบากของสุจริต กล่าวถึงเทวดา มนุษย์
  • ๒.วิธีรุนแรง คือชี้ให้เห็นทุจริต วิบากของทุจริต กล่าวถึงนรก กำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ปิตติวิสัย
  • ๓.วิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง คือทั้งข้อ๑และข้อ๒รวมกัน
  • ๔.ฆ่าอย่างดีในวินัยของพระอาริยะ คือไม่ว่ากล่าว ไม่สั่งสอน
  • พุทธวจนะจากพระไตรปิกฏ  เกสีสูตร เล่ม๒๑ ข้อ๑๕
  • ขอบคุณภาพทะเสสาบเขื่อนรัชชประภาโยมกัญญานัทส่งมาทางอีเมล..อนุโมทนาสาธุ
เขียน 17 Dec 2008 @ 08:43 ()


ความเห็น (0)