อนุทิน 29170 - Sasinand

Sasinand

อ่านบทความของคุณธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย  ตรงใจมากๆ
นานมาแล้ว เคยถามพวกบริษัทหลักทรัพย์บางแห่งว่า ทำไม เราถึงเชื่อพวกบริษัทจัดอันดับนี่นัก แน่ใจได้อย่างไรว่า ไม่มีผิดพลาด หรือ ให้ข้อมูล ที่ไม่ตรงนัก

ความน่าเชื่อถือของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในระบบตลาดเงินตลาดทุน
นักลงทุนจำนวนมากเข้าไปลงทุนใน CDO ( collateralized debt obligation) RMBS ( residential mortgage-backed securities ) หรือแม้กระทั่งพันธบัตรที่ออกโดย Lehman Brothers
เพราะเชื่อมั่นในความสามารถและระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้
แต่ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดอันดับถูกสั่นคลอนครั้งแล้วครั้งเล่า    โดยผลการจัดอันดับที่สังคมตั้งข้อสงสัย เช่นกรณี Enron และ Worldcom
โดยในกรณีล่าสุดคือ Lehman Brothers ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อที่ A2 เพียงไม่กี่วันก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะล้มละลายเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551
คำถามคือไม่มีองค์กรใดกำกับดูแลบริษัทเหล่านี้หรืออย่างไร
ประเทศที่ดูเหมือนมีการกำกับดูแลบริษัทจัดอันดับอย่างเป็นระบบคือสหรัฐฯ
สิ่งที่น่าพิศวงคือภายหลังกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ไม่นานก็เกิดปัญหาสถาบันการเงินขึ้นในปี 2550 โดยเริ่มต้นที่สหรัฐฯ เอง

เขียน 16 Dec 2008 @ 23:57 () แก้ไข 17 Dec 2008 @ 00:06, ()


ความเห็น (0)