อนุทิน 29163 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประกาศใช้แล้วขยายเพดานซื้อ RMF และLTF หักภาษีสูงสุด 7 แสนบาท
กฎกระทรวงดังกล่าวได้ขยายเพดานวงเงินการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)โดยผู้ซื้อสามารถนำไปหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2551
จากไม่เกิน 500,000 บาท เป็นไม่เกิน 700,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน


อย่างไรก็ตามการขยายเพดานวงเงินดังกล่าวผุ้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนRMFและLTFระหว่างวันนที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เขียน 16 Dec 2008 @ 23:14 () แก้ไข 16 Dec 2008 @ 23:15, ()


ความเห็น (0)