อนุทิน 29131 - สี่ซี่

  ติดต่อ

แบ่งชั่วโมงการทำงานชัดเจนก็ดีเหมือนกัน รู้สึกเป็นการบังคับตนเองว่างานที่ตั้งไว้ต้องเสร็จ

แม้ว่าผลอาจจะด้อยกว่าที่ตั้งใจไว้แต่ถือว่าดีกว่าทำอย่างเดียวโดยไม่กำหนดอะไรเลย

  เขียน:  

ความเห็น (0)