อนุทิน 29067 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

ไปประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตร ICT (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัย ได้ความคืบหน้าไปได้ด้วยดีที่จะเริ่มต้นได้กันแล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)