อนุทิน 29067 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ไปประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตร ICT (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัย ได้ความคืบหน้าไปได้ด้วยดีที่จะเริ่มต้นได้กันแล้ว

เขียน 15 Dec 2008 @ 11:37 ()


ความเห็น (0)