อนุทิน 29029 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เขียนโปรแกรมที่ทำงานแบบ Ajax แล้วรู้สึกเหมือนเล่นเปียโนสองมือ ฝั่งหนึ่งรับฝั่งหนึ่งส่ง เป็นการเขียนโปรแกรมสองโปรแกรมพร้อมๆ กัน ฝั่งหนึ่งรับ (ด้วย JavaScript) ฝั่งหนึ่งส่ง (ด้วย Python)

เขียน 14 Dec 2008 @ 21:21 () แก้ไข 14 Dec 2008 @ 21:22, ()


ความเห็น (0)