อนุทิน 29011 - มัทนา

  ติดต่อ

Fri. 121208

  • ไปงาน iSmile Society (งบ สสส.) ที่ Siam Centre
  • "แผนงานพัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะที 2 (คทสส.) จับมือกับแผนงานเด็กไทยไม่กินหวาน, แผนงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และแผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข
  • ไปดูอย่างไม่ได้เข้าใจนักว่างานจัดเพื่ออะไร แต่ก็คึกคักดีมาก มาอ่านดูภายหลังถึงเข้าใจว่า อ่อ วัตถุประสงค์คือการ "อยากให้คนในสังคมรับรู้ว่า ทันตแพทย์ทำอะไรได้มากกว่าทำฟัน" นั่นเอง
  เขียน:  

ความเห็น (0)