อนุทิน 28999 - dejavu monmon

นกน้อยทำรังแต่พอตัว / นกน้อยไข่น้อย นกใหญ่ไข่ใหญ่ / มีคนคาดหวังในตัวบุคคลค่อนข้างสูง บุคคลผู้ถูกคาดหวังจึงต้องพัฒนาตนสูง ตามความคาดหวังของบุคคลนั้น

 

จะเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ใช้ จะเป็นสมอง หรือ เป็น สองมือ

 

พบในชั้นเรียน นักศึกษาเก่งภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นภาษาอังกฤษ แต่เขียนภาษาไทยไม่ต้องตามแบบ อ่านไม่ต้องตามแบบ...ดูเหมือนที่สิ่งเปลี่ยนแปลงไปนี้ คงไม่ใช่เฉพาะภาษา ล้วนเกิดแต่ความไม่ฉลาดกระมัง

เขียน 14 Dec 2008 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)