ติดต่อ

อนุทิน #28997

หัวข้อ ศาสนธรรมกับการพัฒนาตน ควรแยกเนื้อหาเป็น

๑) การพัฒนาตนคืออะไร อย่างไร

๒) หลักศาสนธรรมเพื่อการพัฒนาตนมีอะไรบ้าง

๓) วิเคราะห์เชิงปฏิบัติ การนำหลักศาสนธรรมไปเพื่อการพัฒนาตน

  เขียน:  

ความเห็น (0)