อนุทิน 28997 - dejavu monmon

  ติดต่อ

หัวข้อ ศาสนธรรมกับการพัฒนาตน ควรแยกเนื้อหาเป็น

๑) การพัฒนาตนคืออะไร อย่างไร

๒) หลักศาสนธรรมเพื่อการพัฒนาตนมีอะไรบ้าง

๓) วิเคราะห์เชิงปฏิบัติ การนำหลักศาสนธรรมไปเพื่อการพัฒนาตน

  เขียน:  

ความเห็น (0)