อนุทิน #28997

หัวข้อ ศาสนธรรมกับการพัฒนาตน ควรแยกเนื้อหาเป็น

๑) การพัฒนาตนคืออะไร อย่างไร

๒) หลักศาสนธรรมเพื่อการพัฒนาตนมีอะไรบ้าง

๓) วิเคราะห์เชิงปฏิบัติ การนำหลักศาสนธรรมไปเพื่อการพัฒนาตน

เขียน:

ความเห็น (0)