อนุทิน 28997 - dejavu monmon

หัวข้อ ศาสนธรรมกับการพัฒนาตน ควรแยกเนื้อหาเป็น

๑) การพัฒนาตนคืออะไร อย่างไร

๒) หลักศาสนธรรมเพื่อการพัฒนาตนมีอะไรบ้าง

๓) วิเคราะห์เชิงปฏิบัติ การนำหลักศาสนธรรมไปเพื่อการพัฒนาตน

เขียน 14 Dec 2008 @ 11:45 ()


ความเห็น (0)